Informatie over WLTP

vrijdag 13 maart
Informatie over WLTP

In 2018 wordt wereldwijd een nieuwe meetmethode voor de uitstoot van CO2, NOX (stikstof) en fijnstof van auto’s geïntroduceerd, Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) genaamd.

In 2018 wordt wereldwijd een nieuwe meetmethode voor de uitstoot van CO2, NOX (stikstof) en fijnstof van auto’s geïntroduceerd, Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) genaamd.

Momenteel wordt de CO2-uitstoot van auto’s via de NEDC (New European Driving Cycle) methode gemeten. Deze meetmethode is achterhaald, het praktijkverbruik wijkt namelijk veel af t.o.v. het verbruik wat in de brochures wordt getoond.

Doordat er reëler wordt getest en gehomologeerd (goedgekeurd) stijgt de vaststelling van de uitstoot. In de praktijk kan dit soms zo’n 20% stijging betekenen. BPM is in Nederland volledig gekoppeld aan de CO2-uitstoot. Wanneer de fabrikant geen aanpassing doet aan de Netto Catalogus Prijs (NCP) zullen autoprijzen veelal als gevolg van hogere BPM gaan stijgen.

Lees meer informatie over de WLTP in onze infosheet of neem contact op met een van onze leaseadviseurs via 088 088 0525.