Meer dan welkom
Multilease

Waarom Multilease

De service van Multilease is gebaseerd op een viertal pijlers waarop u en uw organisatie kunnen bouwen:

  • Persoonlijk
  • Duidelijkheid
  • Betrouwbaar
  • Mobiliteit

Cookies

Gebruik van cookies
Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen als u bepaalde webpagina’s bezoekt. Bij www.multilease.nl gebruiken we cookies die noodzakelijk zijn om het u mogelijk te maken door de site te navigeren of om bepaalde basiskenmerken te leveren. We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren door, bijvoorbeeld, het opslaan van uw voorkeuren zodat de functionaliteiten van de website daarop kunnen worden aangepast. Tevens gebruiken wij cookies voor het tonen van relevante informatie/advertenties. Hieronder vindt u meer informatie over de gehanteerde cookies door Multilease.

Ons cookiesbeleid
Om volledig gebruik van www.multilease.nl te maken, dient uw computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren omdat wij u alleen bepaalde op de persoon afgestemde kenmerken van deze website kunnen bieden door cookies te gebruiken. Hieronder volgt een lijst van de voornaamste cookies die wij gebruiken, en waarvoor we ze gebruiken.

  
Naam cookie 
  Doel cookie 
  Verloopt na 
ASP.NET_sessionId 
  De website van Multilease is geprogrammeerd in ASP.Net. ASP.Net als technologie maakt het mogelijk om tijdelijk informatie op te slaan die de website nodig heeft tijdens het bezoek van de gebruiker, een 'sessie' genaamd. Om ervoor te zorgen dat de website weet welke sessieinformatie aan welke bezoeker toebehoort, wordt er door de browser van de bezoeker een identificator opgeslagen.   sessie
         
mlLeaseCarSearch   Dit cookie onthoudt de zoekopdracht van de bezoeker.
  sessie 
         
mlLeaseCarSearchSelectedCars
  Dit cookie onthoudt de geselecteerde auto's van de bezoeker.
  sessie 
mlLeaseCarSearchValid    Dit cookie helpt om te kijken of er een valide zoekopdracht is gedaan.    sessie 
         
leasecarComparer    Dit cookie onthoudt de gewenste vergelijkingen van gekozen auto's van de bezoeker.    sessie 
         
calculator_settings    Dit cookie onthoudt de gekozen looptijd en kilometrage.    1 jaar 
         
mlLeaseOccasionSearch    Dit cookie onthoudt de zoekopdracht voor de occasionzoeker van de bezoeker.    sessie 
         
mlLeaseOccasionSearchSelectedCars    Dit cookie onthoudt de geselecteerde occasionauto's van de bezoeker.    sessie 
         
actionOverlayVisited    Dit cookie onthoudt of de actie overlay al getoond is.    sessie 
         
actionOverlayBlock    Dit cookie onthoudt of de actie overlay niet meer getoond moet worden.    1 maand 
         
selected_models    Dit cookie onthoudt welke modellen er geselecteerd zijn.    sessie 
         
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE   Het contentmanagementsysteem (Sitecore, hier afgekort als SC) houdt de terugkerende bezoekers en hun bezoeken aan de website bij. De identificator die in dit cookie wordt opgeslagen, dient om terugkerende bezoekers te herkennen. Multilease gebruikt die cijfers om statistieken over de bezoekers op te stellen en de inhoud op de website te verbeteren.            10 jaar 
                    
SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE   Het contentmanagementsysteem (Sitecore, hier afgekort als SC) houdt bij welke secties en pagina's werden bekeken tijdens een bezoek aan de website en in welke volgorde ze werden bezocht. De identificator die in dit cookie wordt opgeslagen, dient om verschillende bezoekers te herkennen. (Willekeurig gegenereerde identificator toegewezen aan een bezoeker om de bezoeken tijdens een sessie op de website te helpen identificeren). Multilease gebruikt die cijfers om statistieken over de bezoekers op te stellen en de inhoud op de website te verbeteren.   sessie 
                
Google Analytics_utma   Dit cookie wordt doorgaans weggeschreven op de browser bij het eerste bezoek aan onze website vanaf die webbrowser. Indien het cookie door de browseroperator verwijderd wordt en de browser vervolgens onze website bezoekt, wordt er een nieuw _utma cookie geschreven met een andere unieke ID. Dat cookie wordt gebruikt om unieke bezoekers van de website vast te stellen en wordt telkens wanneer een pagina bekeken wordt, geüpdatet. Bovendien krijgt dat cookie een unieke ID die Google Analytics gebruikt om de geldigheid en toegankelijkheid van het cookie als extra beveiligingsmaatregel te garanderen.   2 jaar 
         
Google Analytics_utmb   Dit cookie wordt gebruikt om een gebruikerssessie op onze website in te stellen en voort te zetten. Wanneer een gebruiker een pagina op onze website bekijkt, probeert de Google Analytics code dit cookie te updaten. Als deze het cookie niet vindt, wordt er een nieuw cookie geschreven en een nieuwe sessie ingesteld.   30 minuten 
         
Google Analutic_utmc   Telkens als een gebruiker een andere pagina op de website bekijkt, wordt het cookie geüpdatet en vervalt het na 30 minuten, waardoor een enkele sessie voortduurt zolang de gebruikersactiviteit binnen een interval van 30 minuten aanhoudt. Dit cookie verstrijkt wanneer een gebruiker langer dan 30 minuten op een pagina op de website blijft staan.   sessie 
               
Google Analytics_utmz   Dit cookie slaat het type van de verwijzing op die de bezoeker gebruikt om onze website te bereiken, nl. via een directe methode, een hyperlink, een websitezoekopdracht of een campagne zoals een advertentie of een e-maillink. Het wordt gebruikt om het zoekmachineverkeer, de reclamecampagnes en de paginanavigatie op onze website te berekenen. Telkens als een pagina op de website wordt bekeken, wordt het cookie geüpdatet.   half jaar 

 

Google Analytics
Google Analytics is de analysetool van Google, aan de hand waarvan we kunnen vaststellen hoe bezoekers www.multilease.nl gebruiken. De tool gebruikt een aantal cookies om informatie en gebruiksstatistieken te verzamelen, zonder bezoekers van Google persoonlijk te identificeren.

Naast rapportage van statistieken met betrekking tot websitegebruik zetten wij de advertentiefuncties van Google Analytics ook in om relevante advertenties te tonen in het Google Display Netwerk. Hierbij zijn de functies Remarketing met Google Analytics, rapportage voor Google Display Netwerk vertoningen en Rapporten voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics geïmplementeerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google advertentiecookies. Via de Google advertentie-instellingen kan men zich voor deze functie afmelden en de instellingen voor deze cookies beheren. 

Cookies van derden op www.multilease.nl
Tijdens uw bezoeken aan www.multilease.nl bemerkt u wellicht een aantal cookies dat geen betrekking op www.multilease.nl heeft. Als u een pagina bezoekt met inhoud ingebed van, bijvoorbeeld, YouTube of Flickr, krijgt u cookies van deze websites te zien. www.multilease.nl heeft geen controle over de verspreiding van deze cookies. U dient de websites van de derden te raadplegen voor meer informatie hierover, maar sommige voorbeelden van cookies van derden die op www.multilease.nl kunnen voorkomen, worden hieronder vermeld:

  • www.multilease.nl - “delen”-tools
    Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om materiaal van www.multilease.nl via sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn met vrienden te ‘delen’, is het mogelijk dat u cookies van deze websites toegestuurd krijgt. Wij hebben geen controle over de instelling van deze cookies, dus we suggereren dat u de websites van deze derden raadpleegt voor meer informatie over hun cookies en hoe u ze kunt beheren.

Nadere informatie over cookies
Meer over cookies in het algemeen en hoe u ze kunt beheren is te vinden op de site van Microsoft
U bent niet verplicht om cookies te aanvaarden en in de meeste browsers kunt u cookies weigeren. Als u wilt weten hoe u dat moet doen, gaat u naar het Help-menu van uw browser of neemt u contact op met uw systeembeheerder. Gelieve te noteren dat geen enkele cookie op onze websites strikt 'verplicht' is: u bent niet verplicht om de cookies te aanvaarden, maar zoals werd vermeld kan dat een invloed hebben op de beleving van de website. Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming om de in het Privacy- en cookiesbeleid vermelde cookies te gebruiken, wanneer u voor het eerst toegang hebt tot de website en wanneer wij nieuwe cookies op de website introduceren, indien de wet dat vereist.