Leaseauto inleveren

Aan het einde van het leasecontract dient de leaseauto ingeleverd te worden. Omdat wij veel waarde hechten aan een zorgvuldige en onafhankelijke inname verzoeken wij u een afspraak te maken om de auto te laten schouwen.

Indien u een nieuwe leaseauto ophaalt, kunt u de huidige leaseauto laten innemen bij de leverende dealer. Hierbij verzoeken wij u wel om een afspraak in te plannen bij Multilease om de auto op te laten halen.

Het expertise bureau zal vervolgens ervoor zorgen dat de auto wordt geïnspecteerd waarvan u een afschrift zult ontvangen.

LET OP: Deze inleverprocedure geldt alleen voor het inleveren van leaseauto's waarbij het contract ten einde is. De procedure geldt niet voor:

  • Inleveren van een leaseauto met een lopend contract (i.v.m. bestuurderswissel, tussentijdse stalling o.i.d.)
    U kunt hiervoor contact opnemen met uw leaseadviseur of accountmanager.
  • Inleveren of afmelden van een Europcar huurauto
    De huurauto kunt u afmelden via www.europcar.nl/afmelden. Binnen 48 uur wordt de Europcar auto opgehaald bij het bedrijf.

 

Afspraak maken voor inname

Maak voor de inname van de leaseauto een afspraak bij Multilease. Wij adviseren u om minimaal een week van tevoren deze afspraak in te plannen. Dit kan het beste door dit formulier in te vullen. Na ontvangst neemt de afdeling Planning van de transporteur (tijdens kantoortijden) contact met u op om een afspraak in te plannen. De auto zal door een hiker worden opgehaald en u ontvangt een transitiedocument van de status van de auto. De hiker zal de auto direct naar de centrale schouwingslocatie brengen alwaar de auto door een onafhankelijk expertise bureau zal worden geschouwd.

Belangrijke informatie voor het inleveren van de leaseauto

Het is belangrijk dat u de leaseauto schoon (van binnen en buiten) en compleet* inlevert, hierdoor kan de expert de auto zorgvuldig innemen. Wanneer de auto niet schoon is, kunnen eventuele extra kosten aan de contractant in rekening worden gebracht. Wanneer de leaseauto is voorzien van reclame uitingen zullen deze verwijderd moeten worden, kosten voor het verwijderen komen voor rekening van de contractant.

Schouwing (controle) / inspectie van de auto

Tijdens de voorinspectie van de leaseauto worden alle aanwezige documenten, boekjes of andere zaken vastgelegd. Samen met u zal de auto worden geïnspecteerd op eventuele schade en ontbrekende zaken. Lees hier meer over het innameprotocol. Na controle zal u worden gevraagd het transitiedocument te ondertekenen wat inhoudt dat u niet meer verantwoordelijk wordt gehouden voor eventuele ontstane schade na deze controle.

Indien u recent een schade aan uw leaseauto heeft gehad en deze nog niet heeft gemeld, verzoeken wij u de schade alsnog en tijdig voor het inleveren te melden. Hierdoor stelt u Multilease in staat de schade nog af te kunnen wikkelen met de verzekeraar. Bent u zelf verzekerd voor de schade, zorgt u er dan voor dat deze voor inlevering is aangemeld en afgehandeld. Indien de auto toch met schade wordt ingeleverd, kunnen de herstelkosten worden doorbelast aan de contractant.

*Onder compleet inleveren wordt verstaan: aanwezigheid van alle bescheiden zoals deel 1a en 1b van het kentekenbewijs of kentekencard, de reservesleutels, de serviceboekjes, de code en/of moedersleutel, de codekaart van de auto en audio alsmede de eventueel verstrekte brandstofpas.