Prinsjesdag: wat betekent Belastingplan 2020 voor de leaserijder?

dinsdag 17 augustus
Prinsjesdag: wat betekent Belastingplan 2020 voor de leaserijder?

Het kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september, het Belastingplan 2020 gepresenteerd. Wat betekent het Belastingplan 2020 voor u als leaserijder?

Het kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september, het Belastingplan 2020 gepresenteerd. De parlementaire behandeling van deze kabinetsvoorstellen begint al deze week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Uiteindelijk moet de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, voordat de plannen definitief worden omgezet in beleid. Wat betekent het Belastingplan 2020 voor u als leaserijder?

Bijtelling elektrische auto’s

De bijtelling op benzine- en dieselauto’s blijft 22%. Vanaf 2020 stijgt de bijtelling op Elektrische auto’s in stappen, zoals al was aangekondigd in het voorstel voor een Klimaatakkoord. De bijtelling voor Elektrische auto's wijzigt per 1 januari 2020 als volgt:

  • de korting voor nul-emissieauto’s op het basisforfait gaat van 18 naar 14 procent zodat de bijtelling uitkomt op 8 procent en
  • het maximumbedrag waarover die korting gegeven wordt gaat van € 50.000 naar € 45.000 van de catalogusprijs. Boven dat bedrag geldt de 22 procent bijtelling.

Om tijdig te kunnen bijsturen als de stimulering van elektrisch rijden te snel of te langzaam gaat, is het ‘hand aan de kraan’-principe bedacht en zijn er evaluatiemomenten ingebouwd in 2022/2023, 2024, 2027 en 2030.

Het kabinet stelt de wijzigingen op de lange termijn als volgt voor:

Bijtelling Elektrische auto's 2019 - 2025
  2019 2020 2021 2022
Bijtelling 4% 8% 12% 16%
Plafond** € 50.000 € 45.000 € 40.000 € 40.000

 

  2023 2024 2025 2026 >* 
Bijtelling 16% 16% 17% 22%
Plafond** € 40.000 € 40.000 € 40.000 n.v.t.


*Het kabinet gaat er van uit dat na 2025 een geheel ander belastingregime van kracht wordt en heeft daarom na dit jaartal de stimulering op nul gezet.
** Dit plafond geldt niet voor elektrische auto’s met een brandstof- en/of zonnecel.

Slimme laadpalen

Daarnaast kunnen automobilisten vanaf 2020 hun elektrische auto koppelen aan slimme laadpalen. De komende tien jaar worden er in totaal 1,8 miljoen laadpunten in Nederland geplaatst.

Bijtelling leasefiets

Per 1 januari 2020 wordt, na een stevige lobby van onder meer de VNA, een bijtelling voor de leasefiets geïntroduceerd. Voor het privégebruik van de al dan niet elektrische fiets van de zaak gaat een bijtellingsforfait van 7 procent over de catalogusprijs gelden. De verantwoordelijken voor de administratie rondom het hebben van leasefiets zijn dan verlost van het zelf bepalen van de kilometerkostprijs en het per aantoonbaar werkelijk gereden privékilometer afdragen van de bijtelling. De regeling geldt ook voor de speed-pedelec. Deze maatregel was al bekend uit het vorige Belastingplan.

Bron: VNA, Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen