Beslis nu: gaat u bijtellen in 2020?

vrijdag 27 augustus
Beslis nu: gaat u bijtellen in 2020?

In principe kunt u één keer per kalenderjaar bepalen of u uw zakenauto wel of niet gaat bijtellen. Krijgt u komend jaar een andere leaseauto? Hou daar nu al rekening mee. Op 1 januari 2020 staat het keuzemoment weer voor de deur.

In principe kunt u één keer per kalenderjaar bepalen of u uw zakenauto wel of niet gaat bijtellen. Krijgt u komend jaar een andere leaseauto? Hou daar nu al rekening mee. Op 1 januari 2020 staat het keuzemoment weer voor de deur.
 
Als u besluit om de zakenauto niet bij te tellen, dan mag u privé niet meer dan 500 km met de auto rijden. U moet dit kunnen aantonen met behulp van een rittenregistratie. Deze registratie mag op allerlei manieren worden aangeleverd; zowel digitaal als op papier. De wijze waarop je je rittenregistratie aan de Belastingdienst overhandigt is niet aan regels gebonden. De inhoud van de registratie moet wél voldoen aan bepaalde eisen: dag, tijd en of het een zakelijke of privé rit is moet aangetoond worden.

Multilease app met Keurmerk Ritregistratie
Er zijn veel soorten systemen op de markt en die zijn niet allemaal even goed. De Belastingdienst heeft daarom normen opgesteld en er is een onafhankelijke keurmerk, van Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen, die deze ritregistratiesystemen controleert en deze keurmerken toekent. Onze app Multilease Connected (powered by ULU Cartracker) voldoet aan dit keurmerk. Door car telematica die in uw auto wordt ingebouwd, kunt u met een app heel eenvoudig en snel de rittenregistratie bijhouden. Onze app voldoet aan het keurmerk Ritregistratiesystemen en voldoet hiermee aan de eisen van de Belastingdienst.
 
Als bij een controle de rittenregistratie niet correct is, kan dat betekenen dat de bijtelling met terugwerkende kracht moet worden betaald, plus een boete van 100%. Uit recent onderzoek blijkt dat 33% wel eens door de Belastingdienst is gecontroleerd.

Wanneer keuze wel of niet bijtellen?
De keuze voor wel of niet bijtellen is slechts op een paar momenten te bepalen en geldt tot het einde van het kalenderjaar:

  • Als u voor het eerst een leaseauto gaat rijden;
  • Als u van werkgever gaat wisselen;
  • Bij een nieuw kalenderjaar.
     

Voorbeeld: als u halverwege het jaar een elektrische auto krijgt en daarmee wil beginnen met bijtellen, dan moet u ook over alle voorgaande maanden tot en met januari alsnog de bijtelling betalen. Wilt u halverwege het jaar niet meer bijtellen, omdat uw nieuwe benzine- of dieselauto 22% bijtelling heeft in plaats van de lagere 14% van uw vorige leaseauto? Dan moet u alsnog tot en met december de bijtelling betalen voor de auto die u die maanden ter beschikking heeft gekregen.

Nieuwe werkgever
Als u bij een nieuwe werkgever gaat werken, dan mag u op dat moment er voor kiezen om de nieuwe auto niet meer of juist wel te gaan bijtellen. Let wel op het tijdsevenredige karakter van de 500 kilometergrens. Stel u heeft bij uw oude werkgever de leaseauto wel privé gebruikt en bij de nieuwe werkgever wilt u dat niet meer doen. Als u bijvoorbeeld halverwege het jaar (1 juli) van werkgever wisselt en bij de nieuwe werkgever niet meer wilt gaan bijtellen, dan mag het maximale aantal kilometers 500 km /12 mnd x 6 mnd = 250 km zijn over het tweede half jaar. Dit geldt ook andersom, als u eerst niet bijtelde en bij de nieuwe werkgever wel gaat bijtellen. De privé kilometers over het eerste half jaar mogen dan maximaal 250 kilometer zijn geweest.

Wilt u meer weten over bijtelling? Neem contact op met onze adviseurs!

Bron: VZR, Keurmerk Ritregistratiesystemen en Belastingdienst