MVO

In een wereld die continu in beweging is, neemt Multilease haar verantwoordelijkheid en kiest voor duurzaam. Dat geldt voor milieu en maatschappij, maar ook voor haar relaties. Daarom is Multilease op verschillende gebieden actief om Duurzaam Ondernemen naar haar klanten en relaties te communiceren.

ISO gecertificeerde leasemaatschappij

Onze managementsystemen voldoen aan de eisen die worden gesteld door de International Organisation for Standardization (ISO). Al sinds 2012 zijn wij ISO gecertificeerd:

ISO 9001

ISO 9001 is de norm waarin de eisen vastliggen voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin dragen goed ontworpen werkprocessen bij aan de kwaliteit van onze producten of diensten.

Bekijk het ISO 9001 certificaat

ISO 14001

ISO 14001 is de norm waarin de eisen vastliggen voor het milieuzorgsysteem. We willen onze milieuprestaties continu verbeteren. Dit certificaat toont aan dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de eisen van de International Organisation for Standardization (ISO).

Bekijk het ISO 14001 certificaat

Erkend Duurzaam

Officieel Erkend Duurzaam Plus leasemaatschappij

Erkend Duurzaam is hét duurzaamheidskeurmerk van de mobiliteitsbranche: autodealers, leasemaatschappijen, truckdealers, revisiebedrijven, schadebedrijven en autowas bedrijven. Sinds 2018 mogen wij het label Erkend Duurzaam voeren. Het keurmerk wordt door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) uitgevoerd in opdracht van BOVAG, RAI, FOCWA en Stiba. Het keurmerk heeft betrekking op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is gebaseerd op ISO 26000.

Download het certificaat

Het nieuwe rijden

Het Nieuwe Rijden

‘Het Nieuwe Rijden’ heeft tot doel om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie efficiënter aankoop-, reis- en rijgedrag, met als resultaat een forse reductie van de CO2-uitstoot door het wegverkeer te realiseren. Behalve positief effect op het brandstofverbruik en daarmee de CO2-emissie, heeft Het Nieuwe Rijden ook positieve effecten op de uitstoot van overige emissies, de verkeersveiligheid, ongevalschades, comfort, ziekteverzuim, het onderhoud van voertuigen, de levensduur van voertuigcomponenten en op geluidhinder. Het programma ‘Het Nieuwe Rijden’ wordt, in opdracht van ANWB, BOVAG en RAI Vereniging, uitgevoerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM). 

Met een wagenpark van 11.000 leaseauto’s in Nederland en een actief groen beleid draagt Multilease bij aan de reductie van de CO2-uitstoot. Multilease MVO adviseur Eric Jan van Ditzhuijzen: “Als leasemaatschappij nemen we onze verantwoordelijkheid en bieden we diverse groene producten. Hiermee geven we antwoord op de behoefte van onze klanten om milieuvriendelijker, veiliger en kostenbewuster te ondernemen.”

Preventiepartner van de Hartstichting

Hart voor de zaak! Dat hebben onze Multileasers zeker. Het merendeel van onze collega's werkt er al jaren met plezier. Om ons in te zetten voor gezonde medewerkers en tegelijkertijd een steentje bij te dragen aan het voorkomen van hart- en vaatziekten zijn wij sinds eind 2020 preventiepartner van de Hartstichting. Multilease steunt hierbij 'Hart voor de zaak', waarbij diverse bedrijven de Hartstichting steunen om meer onderzoek te doen naar de preventie van hart- en vaatziekten.

Klimaat neutraal ondernemen

Klimaatneutraal ondernemen met Climate Neutral Group (CNG)

Ondernemen zonder negatieve impact op het klimaat. Dat kan met behulp van de Climate Neutral Group (CNG). CNG helpt organisaties inzicht te krijgen in de impact die de bedrijfsvoering heeft op het klimaat en daarbij te zoeken naar manieren om de CO2-uitstoot te reduceren. Vaak gaat dit gepaard met het besparen van kosten. Neem bijvoorbeeld het wagenpark, door te kiezen voor leaseauto's met minder of geen CO2-uitstoot, wordt een eerste stap gezet. Deze kleine inzichten die ervoor zorgen dat de organisatie reduceert en compenseert, leveren verscheidene grotere opbrengsten op. Denk aan besparing van kosten, verhoging van de omzet en het tegemoet komen aan de toenemende vraag om duurzaamheid van consumenten, organisaties en overheden.

Certificaat Duurzame autolease

Duurzaam Repareren en Duurzaam Autoleasen

Multilease is aangesloten bij beide initiatieven

Multilease heeft zich aangesloten bij Duurzaam Repareren en Duurzaam Autoleasen met het doel om duurzaam te ondernemen en dit actief te promoten bij klanten, relaties en leveranciers. Hier vindt u meer informatie over deze duurzame initiatieven.

Multilease vindt zorg voor milieu en maatschappij belangrijk en onderneemt diverse initiatieven om duurzaam ondernemen actief te promoten bij haar klanten, relaties en leveranciers. Vanuit dit oogpunt neemt Multilease deel aan Duurzaam Repareren en Duurzaam Autoleasen.

Duurzaam Repareren

In 2013 heeft Multilease zich aangesloten bij Duurzaam Repareren. In 2014 heeft Multilease 4.000 auto’s aangekocht met een gemiddelde uitstoot van slechts 113 gram CO₂/ KM. Daarnaast nemen wij deel in duurzame projecten als Slim Werken-Slim Reizen, Het Nieuwe Rijden, Utrecht Elektrisch en ontwikkelde zij Groen Rijden privélease.

De aansluiting bij Duurzaam Repareren is een mooie en doelbewuste stap: “Duurzaam Repareren biedt een mooie combinatie van maatregelen die leidt tot minder verontreiniging, goed werkgeverschap en kostenbeheersing”.

“Voor duurzame autobedrijven, schadeherstellers en leasemaatschappijen is er bij ons altijd plek”: aldus Harry Filon van de stichting. “Multilease heeft al veel initiatieven genomen en met het toetreden tot Duurzaam Repareren kan er geen twijfel zijn: Multilease hoort bij die koplopers in duurzaamheid”.

 

Duurzaam Autoleasen

Medio 2015 werd het label Duurzaam Autoleasen gelanceerd. Om dit label te voeren dient een leasemaatschappij de duurzame bedrijfsvoering aan te tonen. Hieronder vallen o.a. een klimaat neutrale bedrijfsvoering, een beleid op duurzame inzetbaarheid van personeel en dienen de werkzaamheden aan de vloot zoveel als mogelijk neergelegd te worden bij bedrijven die duurzaam repareren.

Multilease behoorde in 2016 tot de eerste leasemaatschappijen die het certificaat Duurzaam Autoleasen in ontvangst mocht nemen van Harry Filon. Meer informatie over Duurzaam Autoleasen kunt u vinden op www.duurzaamautoleasen.nl.

Bekijk het certificaat Duurzaam Autoleasen