Multilease ♡ de Hartstichting

Sinds 2021 steunt Multilease “Hart voor de Zaak”. Een initiatief dat is opgezet door de Hartstichting. Diverse bedrijven, waaronder wij, steunen dit om meer onderzoek te doen naar de preventie van hart -en vaatziekten.

Een gezond hart voor iedereen

De Hartstichting heeft een ideaalbeeld, waarin zij graag zien dat iedereen in Nederland gezond(er) leeft. Waarbij mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaler voelen en dus ook minder risico lopen op het krijgen van hart -en vaatziekten. Momenteel richt de organisatie zich op het vinden van nieuwe methodes om gezond gedrag te stimuleren. Als preventiepartner dragen wij bij aan het werk van de Hartstichting om hart -en vaatziekten te voorkomen. Wij zetten ons in voor gezonde medewerkers met een gezond hart. De Hartstichting helpt daarbij.

De Hartstichting helpt Multilease medewerkers gezond te houden

Naast de bijdrage van Multilease aan een maatschappelijk belangrijk doel, helpt de Hartstichting om Multilease collega's gezond te houden. Zo geven zij regelmatig tips om gezond te leven en deze delen wij met alle Multilease collega's op ons intranet. Het meten van bloeddruk is ook een van de preventiemaatregelen. Dankzij de Hartstichting hebben wij een bloeddrukmeter op kantoor waardoor het laagdrempelig is om af en toe je bloeddruk te meten. In 2022 heeft de Hartstichting een reanimatiecursus gegeven aan een groep collega's die dat graag wilde leren. Naast onze BHV'ers is er nu nog een groep collega's die kan reanimeren. 

Multilease in beweging

Door de samenwerking met de Hartstichting is bewegen onderdeel van ons DNA geworden. Zo hebben we zit- en sta bureaus om zittend en staand werken met elkaar af te wisselen. Vergaderen doen we zo af en toe staand en wandelen in de lunchpauze is voor een aantal collega's vaste prik geworden. De Hartstichting organiseert regelmatig het wandelevenement de Hartstocht en daar zijn wij trouwe deelnemer van. Onze collega's komen vaak ook zelf met leuke initiatieven. In oktober is de Multilease vitaliteitsmaand in het leven geroepen. In deze maand werden er verschillende activiteiten georganiseerd en hadden we elke dag vers fruit. In de pauzes werd er  gewandeld en veel collega's namen de trap in plaats van de lift. Er kwam ook een stoelmasseur langs en waren er sportieve activiteiten zoals spinninglessen en tennisavonden.

Wil je meer weten over onze samenwerking of de Hartstichting zelf steunen? Kijk dan op de website van de Hartstichting.

Vitaliteit