Subsidie voor emissieloze bedrijfsauto’s

Vanaf 2025 worden er door heel Nederland 30 tot 40 zero-emissiezones ingesteld. In deze gebieden is het dan niet meer toegestaan om met een auto of (bedrijfs)bus rond te rijden die uitlaatgassen uitstoot. Tot 2030 is er sprake van een overgangsfase, zodat bedrijven langer de tijd hebben om zich voor te bereiden en de overstap te realiseren naar emissieloos rijden. Het is een van de regelingen die is vastgelegd in het klimaatakkoord en wordt de komende jaren stapsgewijs doorgevoerd.

Deze drastische verandering vraagt veel van bedrijven. Met name bedrijven die werkzaam zijn in de stadslogistiek. Zij worden gedwongen om over te stappen op schonere bestelbussen en vrachtwagens die volledig elektrisch zijn of op waterstof rijden. De overheid wil ondernemers daarin tegemoetkomen en stelt hiervoor subsidies beschikbaar. Ondernemers krijgen hiermee de mogelijkheid over te stappen tot deze schonere voertuigen. 

Vanaf 10 januari 2023 kunnen er weer aanvragen voor subsidie ingediend worden. Als bedrijf kan je tot € 5.000,- subsidie krijgen op een nieuwe elektrische bedrijfswagen. Meer weten over de regeling en de aanvraag? Ga dan naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ga voor meer informatie over subsidie aanvragen naar: