Meer dan welkom
Multilease

Waarom Multilease

De service van Multilease is gebaseerd op een viertal pijlers waarop u en uw organisatie kunnen bouwen:

  • Persoonlijk
  • Duidelijkheid
  • Betrouwbaar
  • Mobiliteit

Milieu - CO2 Prestatieladder

Multilease wil voortdurend zoeken naar mogelijkheden voor meer energie- en milieuvriendelijke uitvoering van de werkzaamheden en streeft naar continue verbetering.

De totale scope 1 en 2 CO2-uitstoot van Multilease bedroeg 266,4 ton in het basisjaar 2012. In 2015 is de CO2-emissie afgenomen tot 150.3 ton. Ten opzichte van het basisjaar betekent dit een daling van de emissies met 43,5%. Per FTE werd er in 2015 in totaal 3,2 ton CO2 uitgestoten ten opzichte van 4,7 ton in 2012. Dit is een daling van 31,9%. De sterke daling van de emissies is terug te zien bij zowel de emissies in het bedrijfsonderdeel kantoor als bij de eigen leasewagens. In 2015 waren de kantoorgerelateerde emissies met maar liefst 83% en de mobiliteit gerelateerde emissies met 10% gedaald ten opzichte van het basisjaar.

Opmerkelijk is ook de sterke daling van kantoorgerelateerde emissies. Dat wordt deels veroorzaakt door warme winters en zachte zomer en door aankoop van groen stroom. Figuur 1.0 toont de gedetailleerde emissies van het kantoorpand van Multilease. Hier is ten opzichte van  het basisjaar een daling te zien in de emissies door verbruik van aardgas (69%) als door elektriciteitsverbruik (100%). Echter, ook de isolatie van de stookruimte, het optimaliseren van het klimaat in de behandelingskast en het plaatsen van dubbelglas in de glazen entreedeur zorgen voor een forse besparing op de emissies.

De mobiliteitsemissies zijn ten opzichte van 2012 met 10% afgenomen (zie figuur 2.0). De daling is met name in 2015 gerealiseerd en is zowel terug te zien in de emissies door het verbruik minder benzine (21%). De daling wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de toename van het gebruik van elektrische en plug-in voertuigen.

Figuur 1.0: Vergelijking CO2 emissies 2012 (basisjaar) t.m. 2015 per bedrijfsonderdeel (wagenpark / kantoor):

 Tabel-CO2-emmissie

Figuur 2.0: Vergelijking CO2 emissies 2012 (basisjaar) t.m. 2015 op kantoor:

 Tabel-CO2-emmissie-kantoor

N.B. Bovenstaande cijfers m.b.t. het kantoor zijn op basis van huisvesting in Utrecht. In maart 2016 is Multilease verhuisd naar Den Haag, hier zullen de emissies opnieuw bekeken worden.