Meer dan welkom
Multilease

Waarom Multilease

De service van Multilease is gebaseerd op een viertal pijlers waarop u en uw organisatie kunnen bouwen:

  • Persoonlijk
  • Duidelijkheid
  • Betrouwbaar
  • Mobiliteit

Klimaatneutraal ondernemen

De verantwoordelijkheid om respectvol met onze omgeving om te gaan weegt zwaar bij Multilease. De wereld verandert en het klimaat ook. Klimaatneutraal ondernemen is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het inventariseren, reduceren en compenseren van CO2-uitstoot levert zichtbare meerwaarde op. Duurzaamheid en stabiliteit van de maatschappij is in het belang van ons allemaal.

Multilease is een van de weinige leasemaatschappijen die haar organisatie heeft gecertificeerd en volledig CO2-neutraal onderneemt. Wat is klimaatneutraal ondernemen precies?

Met klimaatneutraal ondernemen wordt bedoeld dat de organisatie niet langer een negatieve impact heeft op het klimaat. Dat heeft Multilease gedaan door met behulp van de Climate Neutral Group inzicht te krijgen in de impact die onze onderneming heeft op het klimaat en te zoeken naar manieren om CO2-uitstoot en dus kosten te besparen. Samen gaan we aan de slag met het compenseren van onze uitstoot. De kleine inzichten die ervoor zorgen dat de organisatie reduceert en compenseert, leveren verscheidene grote extra opbrengsten zoals: kostenbesparing, verhoging van de omzet en het tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar duurzaamheid van consumenten, organisaties en overheden.

Automobiliteit is een belangrijke veroorzaker van CO2-uitstoot. Daarom werken wij graag met u aan het verminderen van broeikasgassen in de atmosfeer. Heel veel kleine inzichten leveren samen een grote opbrengst: een klimaat neutrale wereld.

Climate-Neutral-GroupWij helpen u klimaatneutraal te rijden
Multilease kan u adviseren om klimaatneutraal te rijden. Hiermee bedoelen wij dat het wagenpark van uw organisatie niet langer een negatieve impact heeft op het klimaat. Hoe brengt Multilease dit in de praktijk? Wij gaan met u aan de slag: uw huidige CO2-uitstoot wordt berekend en kan direct gecompenseerd worden. Dit doen wij door te investeren in duurzame energieprojecten wereldwijd. Hiervoor werken we samen met Climate Neutral Group. Tegelijkertijd krijgt u van ons een passend advies hoe u uw wagenpark kunt verduurzamen. Dit leidt direct tot minder brandstofverbruik en dus tot minder kosten. Vervolgens wordt uw CO2-uitstoot opnieuw berekend. Hoe meer CO2 wij met elkaar reduceren, hoe minder er jaarlijks gecompenseerd hoeft te worden. U houdt dus gegarandeerd geld over.

De kleine inzichten die ervoor zorgen dat uw organisatie reduceert en compenseert, leveren verscheidene grote extra opbrengsten zoals: kostenbesparing, verhoging van de omzet en het tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar duurzaamheid van uw klanten. Ook medewerkers werken graag bij organisaties met oog voor de toekomst.

Wilt u meer informatie? U bent meer dan welkom contact met ons op te nemen.