Meer dan welkom
Multilease

Waarom Multilease

De service van Multilease is gebaseerd op een viertal pijlers waarop u en uw organisatie kunnen bouwen:

  • Persoonlijk
  • Duidelijkheid
  • Betrouwbaar
  • Mobiliteit

ISO

Multilease heeft een tweetal ISO certificaten, namelijk ISO 9001 en ISO 14001.

Multilease beschikt over de volgende ISO certificaten:

ISO 9001

ISO 9001 is de norm waarin de eisen vastliggen voor het kwaliteitsmanagementsysteem. De goed ontworpen werkprocessen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze producten of diensten

ISO 14001

ISO 14001 is de norm die eisen stelt aan ons milieuzorgsysteem. We willen onze milieuprestaties continu verbeteren. Dit certificaat toont aan dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de eisen van de International Organisation for Standardization (ISO).