Meer dan welkom
Multilease

Waarom Multilease

De service van Multilease is gebaseerd op een viertal pijlers waarop u en uw organisatie kunnen bouwen:

  • Persoonlijk
  • Duidelijkheid
  • Betrouwbaar
  • Mobiliteit

Het Nieuwe Rijden

‘Het Nieuwe Rijden’ heeft tot doel heeft om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie-efficiënter aankoop-, reis- en rijgedrag.

In 2013 verbonden ruim 40 organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, zich aan het SER Energieakkoord voor duurzame groei. Kern daarvan zijn breed gedragen afspraken over duurzame energievoorziening, schone technologie, klimaatbeleid en werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Het Nieuwe Rijden is een van de vele instrumenten om een forse reductie van de CO2-uitstoot door het wegverkeer te realiseren. Behalve positief effect op het brandstofverbruik en daarmee de CO2-emissie, heeft Het Nieuwe Rijden ook positieve effecten op de uitstoot van overige emissies, de verkeersveiligheid, ongevalschades, comfort, ziekteverzuim, het onderhoud van voertuigen, de levensduur van voertuigcomponenten en op geluidhinder.

Het programma ‘Het Nieuwe Rijden’ wordt, in opdracht van ANWB, BOVAG en RAI Vereniging, uitgevoerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM). 

Met een wagenpark van 11.000 leaseauto’s in Nederland en een actief groen beleid draagt Multilease bij aan de reductie van de CO2-uitstoot. MVO adviseur Eric Jan van Ditzhuijzen: “Als leasemaatschappij nemen we onze verantwoordelijkheid en bieden we diverse groene producten. Hiermee geven we antwoord op de behoefte van onze klanten om milieuvriendelijker, veiliger en kostenbewuster te ondernemen.”