Meer dan welkom
Multilease

Waarom Multilease

De service van Multilease is gebaseerd op een viertal pijlers waarop u en uw organisatie kunnen bouwen:

  • Persoonlijk
  • Duidelijkheid
  • Betrouwbaar
  • Mobiliteit

Duurzaam Repareren, Duurzaam Autoleasen

Multilease heeft zich aangesloten bij Duurzaam Repareren en Duurzaam Autoleasen met het doel om duurzaam te ondernemen en dit actief te promoten bij klanten, relaties en leveranciers.. Hier vindt u meer informatie over deze duurzame initiatieven.

Multilease vindt zorg voor milieu en maatschappij belangrijk en onderneemt diverse initiatieven om duurzaam ondernemen actief te promoten bij haar klanten, relaties en leveranciers. Vanuit dit oogpunt neemt Multilease deel aan Duurzaam Repareren en Duurzaam Autoleasen.

Duurzaam Repareren

In 2013 heeft Multilease zich aangesloten bij Duurzaam Repareren. In 2014 heeft Multilease 4.000 auto’s aangekocht met een gemiddelde uitstoot van slechts 113 gram CO₂/ KM. Daarnaast nemen wij deel in duurzame projecten als Slim Werken-Slim Reizen, Het Nieuwe Rijden, Utrecht Elektrisch en ontwikkelde zij Groen Rijden privélease.

De aansluiting bij Duurzaam Repareren is een mooie en doelbewuste stap: “Duurzaam Repareren biedt een mooie combinatie van maatregelen die leidt tot minder verontreiniging, goed werkgeverschap en kostenbeheersing”.

“Voor duurzame autobedrijven, schadeherstellers en leasemaatschappijen is er bij ons altijd plek”: aldus Harry Filon van de stichting. “Multilease heeft al veel initiatieven genomen en met het toetreden tot Duurzaam Repareren kan er geen twijfel zijn: Multilease hoort bij die koplopers in duurzaamheid”.

Duurzaam autoleasen

Duurzaam Autoleasen

Medio 2015 werd het label Duurzaam Autoleasen gelanceerd. Om dit label te voeren dient een leasemaatschappij de duurzame bedrijfsvoering aan te tonen.Hieronder vallen o.a. een klimaat neutrale bedrijfsvoering, een beleid op duurzame inzetbaarheid van personeel en dienen de werkzaamheden aan de vloot zoveel als mogelijk neergelegd te worden bij bedrijven die duurzaam repareren.

Multilease behoorde in 2016 tot de eerste leasemaatschappijen die het certificaat Duurzaam Autoleasen in ontvangst mocht nemen van Harry Filon. Meer informatie over Duurzaam Autoleasen kunt u vinden op www.duurzaamautoleasen.nl.