Meer dan welkom
Multilease

Waarom Multilease

De service van Multilease is gebaseerd op een viertal pijlers waarop u en uw organisatie kunnen bouwen:

  • Persoonlijk
  • Duidelijkheid
  • Betrouwbaar
  • Mobiliteit

Multilease gaat over op IBAN

Binnenkort geldt in alle Europese landen één norm voor het betaal- en incassoverkeer. Alle (elektronische) betalingen en incasso's dienen op 1 februari 2014 aan de zogenaamde SEPA-normen (Single Euro Payments Area) te voldoen.

Bij Multilease zijn we al in december 2012 gestart met de voorbereidingen. Ons doel is om uw huidige incasso tijdig te hebben omgevormd naar de nieuwe SEPA-incassomachtiging zodat we vanaf oktober 2013 een eerste SEPA Direct Debit kunnen uitvoeren op uw rekening.

SEPA is geen evidente materie. Een leidraad:

Wat is SEPA?
Europa is op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt (SEPA), waar we straks overal op dezelfde manier kunnen betalen. Om te zorgen dat eurobetalingen in dit gebied straks overal op dezelfde manier plaatsvinden komen er nieuwe standaarden in het betalingsverkeer voor het rekeningnummer en voor betaalmiddelen. Het rekeningnummer IBAN, overschrijvingen, incasso’s en betaalpassen zijn straks zowel voor binnenlandse als voor grensoverschrijdende eurobetalingen te gebruiken. 

Dit heeft voordelen voor bedrijven en personen die betalingen in het buitenland doen of betalingen vanuit het buitenland ontvangen. Bedrijven die internationaal zaken doen kunnen onder meer gemakkelijk salaris uitbetalen aan buitenlandse werknemers. Ook het incasseren bij buitenlandse klanten wordt met de nieuwe standaard mogelijk. 

SEPA-zone?
SEPA omvat alle landen binnen de EU, aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco.  

Wanneer?
1 februari 2014 is de einddatum. Vanaf dan dienen alle financiële transacties volgens de SEPA-richtlijnen te gebeuren. 

SEPA in de praktijk
Kenmerkende wijzigingen door invoering van SEPA voor het bedrijfsleven en overheidsinstellingen zijn het verplichte gebruik van IBAN en BIC in betaalopdrachten, een nieuw XML formaat voor het aanleveren van betalings- en incasso-opdrachten, de introductie van twee grensoverschrijdende incassosoorten en de plicht van de incassant om incasso's enkele dagen van tevoren aan te kondigen bij de geïncasseerde.

De huidige incasso’s maken, zoals gezegd, plaats voor twee nieuwe incassovarianten: de standaard incasso (Business to Consumer of Core) en de zakelijke incasso (Business to Business).

De standaard incasso wordt gebruikt voor betalingen van particulieren, maar kan ook voor incassobetalingen tussen bedrijven worden toegepast. De huidige machtigingen blijven gewoon van kracht en hoeven niet opnieuw verkregen te worden.

De zakelijke incasso is de nieuwe variant van de huidige bedrijvenincasso. Hiermee kunnen bedrijven machtigingen uitgeven en ontvangen van Nederlandse en Europese bedrijven. Het grote verschil is dat er geen terugboekrecht is. Dat is bij de huidige bedrijvenincasso vijf werkdagen. Bij de zakelijke incasso zijn wel nieuwe machtigingen noodzakelijk.

Migratietraject Multilease
De huidige incassomachtigingen worden bij al onze zakelijke klanten vervangen door de zakelijke (B2B) machtigingen. Multilease wil u graag helpen om de overschakeling vlot en efficiënt te laten verlopen. In tegenstelling tot de standaard incasso, gebeurt de overstap niet automatisch.

Wat verandert er voor u?
U krijgt binnenkort de B2B-incassomachtiging van ons toegestuurd, danwel overhandigd via uw leaseadviseur en u dient deze te ondertekenen en aan ons te retourneren in de bijgeleverde antwoordenvelop.

De nieuwe machtiging dient u daarna aan uw eigen bank te bevestigen. Bij enkele banken kunt u via internetbankieren de machtiging activeren, bij andere banken dient u de bevestiging per post te versturen.

Belangrijk: Gelieve uw huidige incassomachtiging niet op te zeggen. Deze vervalt automatisch wanneer de eerste SEPA Direct Debit succesvol is uitgevoerd.

Vragen?
Neem contact op met uw leaseadviseur of bel naar 0172 - 245 245.